GREEN ANGEL

ΕΥΔΑΠ

Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι η μεγαλύτερη Εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην αγορά του νερού. Το πελατολόγιο της ΕΥΔΑΠ στον τομέα της ύδρευσης, περιλαμβάνει περίπου 4.300.000 πελάτες (2.030.000 συνδέσεις), ενώ το μήκος των αγωγών ανέρχεται σε 9.500 χλμ. Ο τομέας της αποχέτευσης εξυπηρετεί 3.500.000 πελάτες, ενώ το συνολικό μήκος αγωγών ανέρχεται σε 8.000 χλμ.
Οι σκοποί της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ είναι οι εξής:

  • Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
  • Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων με στόχο την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών της ΕΥΔΑΠ.
  • Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας, καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Η περιοχή αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ είναι η μείζων περιοχή της Αττικής. Όμως η ΕΥΔΑΠ έχει τη δυνατότητα να παρέχει όλο το εύρος των υπηρεσιών της και εκτός περιοχής αρμοδιότητάς της μέσω της θυγατρικής Εταιρείας, ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ.
H ΕΥΔΑΠ διέρχεται σήμερα μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο στην ιστορία της. Έχοντας αντεπεξέλθει στις προκλήσεις των περασμένων ετών και έχοντας εδραιώσει τον ηγετικό της ρόλο στην αγορά του νερού, εστιάζει πλέον σε ζητήματα άμεσης προτεραιότητας που θα διασφαλίσουν τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πελάτες της, αλλά και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε μία αγορά με εξαιρετικά ευοίωνες προοπτικές επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και  της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης του πόσιμου νερού.
 
Το όραμα της Εταιρείας είναι να αναπτυχθεί στον πιο αξιόπιστο Οργανισμό παροχής νερού και αποχέτευσης, μέσα από την υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τα αποτελέσματα της προς όφελος των μετόχων της και παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία εκτός από την ορθολογική διαχείριση του φυσικού πόρου και την προστασία του, μέσω ενός εκτεταμένου προγράμματος μείωσης διαρροών, μελετά την παραγωγή υπεραξίας από την συστηματική αξιοποίηση των υποδομών της και την επέκταση των έργων του επενδυτικού της προγράμματος στην Αττική.  
Στη φιλοσοφία αυτή εντάσσεται η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις της και η μελέτη επαναχρησιμοποίησης εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, για δευτερεύουσα χρήση (άρδευση ερημοποιημένων περιοχών, αστικού πρασίνου, γηπέδων, βιομηχανική χρήση) προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Επιπλέον, η ΕΥΔΑΠ, έχοντας ως βασικό γνώμονα ανάπτυξης το ανθρώπινο κεφάλαιο και τη γνώση, εκπονεί συστηματικά προγράμματα στοχευμένης  – εξειδικευμένης γνώσης στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού. Τα προγράμματα αυτά είναι εναρμονισμένα με την αναπτυξιακή διαδικασία της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερα απαιτητικό εγχώριο και διεθνές περιβάλλον.
Επίσης, η Επιχείρηση έχοντας συγκεντρώσει υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας διερευνά και εφαρμόζει την επέκταση  των παρεχομένων υπηρεσιών της, τόσο στην Ελλάδα (ηπειρωτική και νησιωτική), όσο και στο εξωτερικό, δημιουργώντας παράλληλα τις συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό.

Οι παραπάνω ενέργειες συμβάλλουν ενεργά στην καλλιέργεια εταιρικής κουλτούρας, όπου οι εργαζόμενοι, έχουν πλήρη συνείδηση και ανάλογη ευθύνη για τα αποτελέσματα της Επιχείρησης και δημιουργούν υπεραξία για την Εταιρεία και τους μετόχους της.  
Ταυτόχρονα, η ΕΥΔΑΠ με στόχο τη βελτίωση της ζωής των ατόμων,  την ανάπτυξη και ευημερία του κοινωνικού συνόλου υποστηρίζει  την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά. Για τον λόγο αυτόν παρέχει ειδικά τιμολόγια χαμηλής χρέωσης σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όπως φιλανθρωπικά ιδρύματα, πολύτεκνες οικογένειες, άτομα τρίτης ηλικία, νοσοκομεία, και ρυθμίζει υπέρογκους λογαριασμούς με ευνοϊκούς διακανονισμούς.

 Επίσης, στηρίζει κοινωφελή ιδρύματα, φιλανθρωπικές και ιατρικές οργανώσεις, υπηρεσίες υγείας και παιδείας με αναγνωρισμένη κοινωνική δράση, ενώ παρέχει και τεχνογνωσία σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.
Τέλος, ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η Εταιρεία και παρακολουθούν περισσότεροι από 20.000 μαθητές κάθε χρόνο με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και κουλτούρας.

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ