Φιλοσοφια

Η ΟΜΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την Ελλάδα να ξεχωρίσει!

Το εγχείρημα των GREEN ANGELS αποτελεί μια πρωτοβουλία της ICAP Group και της GREENiT Environmental  που από κοινού οραματίστηκαν τη  συμμαχία του επιχειρηματικού κόσμου για τον σκοπό αυτό. Αποτελούν τους πρώτους GREEN ANGELS που χρηματοδοτούν την πρωτοβουλία, συμμετέχουν στην εθνική δράση, και αναπτύσσουν τον πρότυπο μηχανισμό περιβαλλοντικής υποστήριξης.

Αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία ανθρώπων που οραματίζονται τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναπτύσσεται Επιτροπή Περιβαλλοντικής Υποστήριξης αποτελούμενη από επιστήμονες, ερευνητές, μελετητές, συμβούλους επιχειρήσεων και οικονομολόγους με εξειδίκευση στους τομείς του αειφόρου σχεδιασμού, της περιβαλλοντικής πολιτικής, της πράσινης οικονομίας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στόχος, η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ελλάδα, και η συντονισμένη αντιστάθμιση των παραγόμενων ρύπων που προκύπτουν από τη λειτουργία τους, με περιβαλλοντικά έργα για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος.

Εξειδικευμένες ομάδες εργασίας υλοποιούν στην πράξη ενέργειες περιβαλλοντικής πολιτικής, με εστίαση σε θέματα στρατηγικής, διαδικασιών, βελτίωσης κόστους και κανονιστικής συμμόρφωσης σχετιζόμενων με την περιβαλλοντική πολιτική.

Μετά από χρόνια προετοιμασιών, είμαστε εδώ για να συνδυάσουμε τη θεωρία με την πράξη!
Είμαστε εδώ για να χαράξουμε στρατηγικές αειφορίας
Είμαστε εδώ για να δημιουργήσουμε τη νέα γενιά επιχειρήσεων!

 

H ICAP Group είναι ο μεγαλύτερος Όμιλος παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σε κάθε κρίκο της επιχειρηματικής αλυσίδας αντιστοιχεί μια υπηρεσία της ICAP Group, από τη Μελέτη Σκοπιμότητας κατά την ίδρυση της επιχείρησης, έως τη Στρατηγική και Οργάνωση, τη Στελέχωσή της σε Ανθρώπινο Δυναμικό, την Τεχνολογία, την Έρευνα Αγοράς, τη συνεχή παροχή Επιχειρηματικών Πληροφοριών, τη Διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου καθώς και τη διάθεση λύσεων Outsourcing.

www.icap.gr

 
omada_greenit

Η GREENiT ENVIRONMENTAL αποτελεί το σύγχρονο Όμιλο που οραματίζεται, σχεδιάζει και υλοποιεί την ανάπτυξη και ανάδειξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγικής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Εφαρμόζει και διαδίδει το υπεύθυνο επιχειρείν μέσα από την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με καινοτόμες περιβαλλοντικές λύσεις, με ολοκληρωμένα προγράμματα οικολογικής διαχείρισης, με στοχευμένες δράσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

www.greenit.org.gr

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ