Υποστηριξη

ΠΡΟΝΟΜΙΑ GREEN ANGELS

Ανοίγουμε νέους ορίζοντες!

Tιμητικό Δίπλωμα Συμμετοχής

Κάθε επιχείρηση αποτελεί έναν GREEN ANGEL που συμμετέχει στη συντονισμένη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Ελλάδας, μεταδίδοντας και εφαρμόζοντας στην πράξη το πράσινο επιχειρείν. Σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό παρέχεται τιμητικό δίπλωμα για τη συμμετοχή στο εθνικό εγχείρημα των GREEN ANGELS.

Εκτίμηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης

Ερευνητική Ομάδα από το ΕΜΠ έχει αναπτύξει πρότυπη μεθοδολογία που αποτυπώνει την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων, με στόχο να μπορεί να υπολογίζεται και να αποτυπώνεται ποσοτικά κάθε βελτίωση που επιτυγχάνουν υιοθετώντας περιβαλλοντικές πολιτικές. Σε κάθε επιχείρηση παρέχονται τα εργαλεία, και με τη συνεργασία της Επιτροπής Περιβαλλοντικής Υποστήριξης των GREEN ANGELS και του ΕΜΠ, γίνεται αρχική εκτίμηση της περιβαλλοντικής επίδοσης.

 

Στρατηγική Ανθρακικού Αποτυπώματος

Το εγχείρημα των GREEN ANGELS αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει δυναμικά την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα προς την ανάπτυξη μακρόπνοων στρατηγικών περιβαλλοντικής πολιτικής και δράσης. Για κάθε μία επιχείρηση, με βάση την επιχειρηματική της δραστηριότητα, προτείνονται μέτρα και δίνονται κατευθύνσεις από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων, περιβαλλοντολόγων, οικονομολόγων και μηχανικών για τη διαρκή και μετρήσιμη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

 

Κωδικός Συμμετοχής στην Εθνική Δράση

Συντονιζόμαστε σε όλη την Ελλάδα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δημιουργώντας τον Εθνικό Χάρτη Πράσινων Πρωτοβουλιών και Δράσεων για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας. Σε κάθε επιχείρηση θα αντιστοιχεί συγκεκριμένος κωδικός συμμετοχής αποτελώντας μέλος της εθνικής δράσης για την προστασία των ελληνικών δασών.

 

Ηλεκτρονικό Portal και Social Media

Το ηλεκτρονικό portal των GREEN ANGELS είναι το σημείο αναφοράς μας. Είναι ο χώρος που αντικατοπτρίζει τους πρωταγωνιστές αυτού του σπουδαίου εθνικού εγχειρήματος. Ο ιστότοπος που θα γράψει ιστορία με τα ονόματα όλων εκείνων των επιχειρήσεων και των φορέων που αποφασίζουν να ενώσουν δυνάμεις για να βελτιώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας μας. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προβάλλεται
οργανωμένα το περιβαλλοντικό προφίλ και οι πρωτοβουλίες των GREEN ANGELS με νέα, εκθέσεις, εκδηλώσεις, δράσεις, συνεντεύξεις και πληροφορίες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Εθνικό Εγχείρημα.

 

Αφίσες Τιμητικής Αναγνώρισης

Είναι σημαντικό, το μήνυμα των GREEN ANGELS να διαδίδεται σε ολόκληρη την επιχείρηση. Από την κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, στους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους καταναλωτές, προβάλλοντας το περιβαλλοντικό προφίλ και την κοινωνική υπευθυνότητα του επιχειρηματικού κόσμου. Στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο των GREEN ANGELS παρέχονται ειδικές αφίσες που αναγράφουν τη συμμετοχή τους στην Εθνική Δράση.

Λογότυπο και Επικοινωνιακό Υλικό

Όλοι οι GREEN ANGELS μοιραζόμαστε κοινό όραμα και μέσα από τη συντονισμένη δράση κάνουμε την Ελλάδα να ξεχωρίζει. Όλους εμάς μας ενώνει κάτι κοινό. Αυτό αποτυπώνεται στο λογότυπο των GREEN ANGELS που αντιπροσωπεύει την περιβαλλοντική αναβάθμιση που επιτυγχάνουμε όλοι μαζί. Στις εταιρείες που συμμετέχουν στο δίκτυο των GREEN ANGELS παρέχεται η δυνατότητα χρήσης του λογοτύπου που αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό. Επίσης δίνεται η δυνατότητα χρήσης του επικοινωνιακού υλικού και σχετικών ενημερωτικών αρχείων που δημιουργούνται από την επιστημονική ομάδα ανάπτυξης του προγράμματος.

 

Green Projects

Μέσα από το δίκτυο των GREEN ANGELS αναπτύσσονται προγράμματα με στόχο την ανάπτυξη, διάδοση και εμπέδωση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και τη σύνδεση κάθε εταιρείας με στοχευμένο κοινό. Ανά διαστήματα ανακοινώνονται τα Green Projects και δύναται να συμμετέχουν , αποκλειστικά και μόνο, εταιρείες που είναι μέλη του δικτύου, έχουν κωδικό συμμετοχής στην Εθνική Δράση και καλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

 

 

Γραμμή Περιβαλλοντικής Υποστήριξης

Τα μέλη της κοινότητας των GREEN ANGELS έχουν πάντα πρόσβαση σε έγκυρη ενημέρωση και καθοδήγηση όταν το χρειαστούν. Καθημερινά προσφέρεται υποστήριξη μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής και μέσω συναντήσεων συμβουλευτικής καθοδήγησης. H γραμμή περιβαλλοντικής υποστήριξης στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικά καταρτισμένο στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και κάθε στιγμή μπορεί να παρέχει ενημέρωση στους GREEN ANGELS με τον κωδικό συμμετοχής τους.

 

Σύμβουλος Περιβάλλοντος

Ειδικός σύμβουλος περιβάλλοντος βρίσκεται καθημερινά στη διάθεση των GREEN ANGELS για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση. Σκοπός είναι να ενισχύει και να συμβουλεύει τις επιχειρήσεις με απλά, πρακτικά και κατανοητά μέτρα προκειμένου να υιοθετούν πράσινες λειτουργίες. Παρέχεται άμεση πληροφόρηση για ερωτήματα και δίνονται διευκρινίσεις σχετικά με θέματα που απασχολούν τους GREEN ANGELS και στους τομείς που τους ενδιαφέρουν.

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ