ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

Διπλή Διάκριση για την Combatt

Δύο βραβεία απέσπασε η Combatt σε συνεργασία με την Threenitas, στα IMPACT BITE Awards 2018 και στα ENVIRONMENTAL Awards 2018.

Οι GREEN ANGELS θα ήθελαν να συγχαρούν την Combatt, ενεργό μέλος της κοινότητάς μας, για τα δύο βραβεία στις κατηγορίες «Ειδικές Εφαρμογές για Εταιρείες» και «Έξυπνη διαχείριση των αποβλήτων – Έξυπνες εφαρμογές / e-Waste – Smart Applications» που κατέκτησε σε συνεργασία με την Threenitas, στα IMPACT BITE Awards 2018 και ENVIRONMENTAL Awards 2018 αντίστοιχα, για τη δημιουργία και εφαρμογή της «Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Αποβλήτων Συσσωρευτών».

Η εξειδικευμένη ομάδα της Threenitas δημιούργησε για λογαριασμό της Combatt, την καινοτόμα Enterprise πλατφόρμα με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση (καταγραφή, αρχειοθέτηση, έλεγχο και επεξεργασία) των Εντύπων Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων  (ΕΑΕΑ)  του δικτύου συνεργατών της που αφορά στη συλλογή, αποθήκευση και ανακύκλωση αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας.

H Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Εντύπων που ανέπτυξε η COMBATT στοχεύει επιγραμματικά στα παρακάτω:

  • Καταχώρηση όλων των καταγραφών που περιλαμβάνονται στα Έντυπα Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ).
  • Δημιουργία βάσης δεδομένων για τους συνεργάτες του δικτύου όπου καταχωρούνται όλα τα στοιχεία (άδειες, ασφαλιστήρια, οχήματα, χαρακτηριστικά οχημάτων, ADR οδηγών και λοιπές κρίσιμες πληροφορίες) των συνεργαζόμενων με την COMBATT επιχειρήσεων συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης και ανακύκλωσης αποβλήτων συσσωρευτών.
  • Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Εντύπων προβαίνει σε αυτόματες διασταυρώσεις των εγγραφών στα έντυπα με τα στοιχεία των συνεργατών (οχήματα, οδηγοί, κανονιστικά έγγραφα) γεγονός που επιτρέπει οι τυχόν παραλείψεις ή/και αντισυμβατικές περιπτώσεις να επισημαίνονται με ταχύτητα και ακρίβεια.
  • Επεξεργασία των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα ΕΑΕΑ.
  • Δημιουργία των κατάλληλων απολογιστικών αναφορών.

Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Εντύπων είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο και επιτρέπει στους διαπιστευμένους χρήστες να διαχειρίζονται με εχεμύθεια και ασφάλεια τα δεδομένα τους. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα μπορεί να αναπτυχθεί και σε mobile application δίνοντας έτσι την δυνατότητα καταγραφών σε πραγματικό χρόνο.

Η επόμενη προγραμματισμένη φάση προβλέπει την υλοποίηση αφενός εργαλείων που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο ΣΣΕΔ της COMBATT να έχουν άμεση πρόσβαση στην πλατφόρμα και τις πληροφορίες που έχουν παράσχει, και να μπορούν να καταχωρήσουν απευθείας την πληροφορία που τους αφορά. Στη συνέχεια, προβλέπεται η ανάπτυξη εφαρμογών για smartphones/tablets (enterprise mobility) με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του mobile workforce της εταιρείας και των Συνεργαζόμενων Επιχειρήσεων Συλλογής, Μεταφοράς, Προσωρινής Αποθήκευσης και Ανακύκλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΣΣΕΔ Combatt στο www.combatt.eu

Παρακάτω, μπορείτε να βρείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό από τις προαναφερθείσες εκδηλώσεις:

Impact bite awards 2018: Νίκη Τσιαμάκη, Partners Network Manager, Combatt, Χρήστος Βοσνίδης, Product Development Director και Co-Founder,Threenitas και Παντελής Γεωργούλης, Client Service Manager,Threenitas.

 

Environmental Awards 2018: Διονύσης Μπουντουβάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Combatt και Παύλος Καλενδέρογλου, Διευθύνων Σύμβουλος,Threenitas.

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ