ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

Με αισιοδοξία και πολλές θετικές προσδοκίες η τρίτη Συνάντηση Μελών GREEN ANGELS

3η Συνάντηση Μελών GREEN ANGELS

Με αισιοδοξία και πολλές θετικές προσδοκίες, πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση εργασίας των εταιρειών-μελών GREEN ANGELS με κεντρικό θέμα το σχεδιασμό, τη σύνταξη και την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εστιάζοντας στα συστήματα διαχείρισης και τις διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσει η κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση για να βελτιώσει τις επιδόσεις της.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο ζεστό και φιλόξενο χώρο των γραφείων της Grant Thornton, μέλος της Κοινότητας των GREEN ANGELS, ενώ το παρών έδωσαν εκπρόσωποι από κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Το εναρτήριο λάκτισμα δόθηκε από τους Θεοφάνη Ξουλεή και Ανδρέα Τυράκη – General Community Managers των GREEN ANGELS, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο στρατηγικό σχεδιασμό της πρωτοβουλίας, στους τέσσερις πυλώνες υπηρεσιών προς τα μέλη και στις επόμενες προγραμματισμένες ενέργειες της Κοινότητας. Ανακοίνωσαν επίσης την είδηση για τη σπουδαία διάκριση των GREEN ANGELS στα Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος του Πανελλήνιου Συλλόγου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), στην κατηγορία της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, προσκαλώντας τα μέλη να παρευρίσκονται στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου και ώρα 19.30 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Τα μέλη ενημερώθηκαν επίσης για την εξειδίκευση της μεθοδολογίας ΗΑΡΙ-Ε, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποκλειστικά για τους GREEN ANGELS σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, για την πρωτοβουλία σύστασης Ερευνητικού Τμήματος Εθνικών & Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Μέσων (ΤΕΕΧΕΜ) από τους GREEN ANGELS προκειμένου να προσφέρουν στα μέλη της κοινότητας, όλο το φάσμα της υποστήριξης που απαιτείται προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την πρόσβασή τους σε Εθνικές & Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις για Καινοτόμες ιδέες που έχουν και που μπορούν να μετουσιωθούν σε επιτυχημένα Ερευνητικά & Εφαρμοσμένα Projects.

Η Kατερίνα Κατσούλη, CSR & Sustainability Director της Grant Thornton, αναφέρθηκε στις νέες τάσεις σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και στο πώς μπορεί μια εταιρεία να αναπτύξει προγράμματα ΕΚΕ βάσει διεθνών προτύπων. Συζητήθηκαν επίσης οι πρακτικές και τα οφέλη σύνταξης απολογισμών βιωσιμότητας, η σπουδαιότητα των KPIs και η νομοθεσία που θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Από την Eταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Eurocert, ο Κωνσταντίνος Καρβουνάκης, Υποδιευθυντής Πιστοποίησης, μίλησε περί των διαθέσιμων προτύπων πιστοποίησης σχετικά με το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, εστιάζοντας στα οφέλη, στις νέες εκδόσεις, στο νομοθετικό πλαίσιο και στις τελευταίες τάσεις της αγοράς σχετικά με τις πιστοποιήσεις.

Ο General Community Manager της κοινότητας GREEN ANGELS, Θεοφάνης Ξουλεής δήλωσε: ”Νιώθουμε υπερήφανοι που μέσα από τις πρωτοβουλίες της επιχειρηματικής κοινότητας GREEN ANGELS, με διεθνώς αναγνωρίσιμες Εταιρείες, κορυφαίες σε εξειδίκευση και τεχνογνωσία, ενημερώνουμε και κινητοποιούμε τον επιχειρηματικό κόσμο, τόσο για τα οφέλη εφαρμογής πρακτικών Αειφόρου Ανάπτυξης όσο και για τα πιστοποιημένα εργαλεία και υπηρεσίες που δύνανται να αξιοποιήσουν, ώστε να μειώσουν τα κόστη τους και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, αλλά και να εναρμονιστούν έγκαιρα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/95/ΕΕ και τον Νόμο 4403/2016 του Ελληνικού Κράτους, σχετικά με την υποχρέωσή τους, περί δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από το 2017.”

 

Την παρουσίαση των GREEN ANGELS από τους κ. Θεοφάνη Ξουλεή και κ. Ανδρέα Τυράκη μπορείτε να την δείτε εδώ:  GREEN ANGELS Introduction – News – Targets

Τις παρουσιάσεις της Grant Thornton από την κα Κατερίνα Κατσούλη μπορείτε να τις δείτε εδώ: Grant Thornton Presentation 1  , Grant Thornton Total CSR

Την παρουσίαση της EUROCERT από τον κ. Κωνσταντίνο Καρβουνάκη μπορείτε να την δείτε εδώ: Eurocert Presentation

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ