Φιλοσοφια

H AΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Συντονιζόμαστε σε όλη την Ελλάδα για έναν κοινό σκοπό

Βελτιώνουμε συνεχώς την Περιβαλλοντική μας Επίδοση

Μέσω της συγκεκριμένης  πρωτοβουλίας, προσβλέπουμε στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του επιχειρηματικού κόσμου, μέσω της παροχής εξειδικευμένης μεθοδολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που αποτελεί επιστημονικό συνεργάτη του εγχειρήματος, αλλά και κατάλληλων εργαλείων και υπηρεσιών παρεχόμενων από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Ερευνητική ομάδα από το ΕΜΠ αναπτύσσει για τον σκοπό αυτό, μια πρότυπη μεθοδολογία, που αποτυπώνει και υπολογίζει την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων με στόχο να μπορεί να μετριέται και να αποτυπώνεται ποσοτικά κάθε βελτίωση που αυτές επιτυγχάνουν υιοθετώντας περιβαλλοντικές πολιτικές.

Συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη, ανοίγουμε νέους ορίζοντες για το ελληνικό πράσινο επιχειρείν. Αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε τη στρατηγική περιβαλλοντικής διαχείρισης και την αναγνώριση νέων ευκαιριών μείωσης των παραγόμενων εκπομπών από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λήψη προληπτικών μέτρων, με τη μέτρηση, τη διαχείριση, την αναφορά και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, όπου οι GREEN ANGELS επιδεικνύουμε ηγετικό χαρακτήρα και δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της.

Επιπλέον, συντονιζόμαστε σε όλη την Ελλάδα με δράσεις αντιστάθμισης του ανθρακικού αποτυπώματος, προστατεύοντας και αναβαθμίζοντας τους ελληνικούς πνεύμονες πρασίνου.

 

Προστατεύουμε τα Ελληνικά Δάση

Καιρός να δώσουμε πίσω κάτι λίγο από αυτό που καθημερινά μας προσφέρουν τα δάση μας, το πολύτιμο οξυγόνο!

Τα δάση συμβάλουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, συγκρατούν το έδαφος, ευνοούν την ανάπτυξη ζωντανών οργανισμών και απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία. Αποτελούν σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα της σύστασης της ατμόσφαιρας και συνεπώς ο ρόλος τους στην διαμόρφωση του κλίματος είναι καθοριστικός.

Η καταστροφή και υποβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης είναι βέβαιο ότι φέρνει την αντίδραση της φύσης με καταστροφικές για την ισορροπία του περιβάλλοντος επιπτώσεις. Όπως προειδοποιούν πλέον και οι διεθνείς οργανισμοί, εάν επαληθευτούν οι επιστημονικά τεκμηριωμένες αυτές προβλέψεις, ολόκληρες περιοχές θα γνωρίσουν την ερήμωση, η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει σημαντικά, ακραία καιρικά φαινόμενα θα εμφανίζονται όλο και συχνότερα και εκατομμύρια άνθρωποι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις περιοχές που ζουν σήμερα. Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος θα είναι τεράστιο και η όποια καθυστερημένη αντίδραση δε θα μπορέσει να ανατρέψει τις εφιαλτικές αυτές επιπτώσεις.

Για τον λόγο αυτό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, υλοποιείται το πρώτο οργανωμένο σχέδιο για την προστασία και ανάδειξη των ελληνικών πνευμόνων πρασίνου, το οποίο χρηματοδοτείται από τον επιχειρηματικό κόσμο.

Με τη συνεργασία και καθοδήγηση της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών του Πυροσβεστικού Σώματος ερχόμαστε να κάνουμε πράξη αυτή την Εθνική Δράση.Οι GREEN ANGELS αποτελούμε τους  πρωταγωνιστές αυτής της πρωτοβουλίας. Είμαστε οι επιχειρήσεις που θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα περήφανη.
Οι επιχειρήσεις που επενδύουμε στο μέλλον των επόμενων γενεών και συμβάλλουμε στην προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς.

 

Σας καλούμε όλους μαζί μας

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ