ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

Εκτίμηση Ανθρακικού Αποτυπώματος για όλα τα Μέλη των GREEN ANGELS

Πρόγραμμα Εκτίμησης Ανθρακικού Αποτυπώματος

Οι GREEN ANGELS θέλοντας να ακολουθήσουν τις νέες Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες, θέτουν σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Εκτίμησης Ανθρακικού Αποτυπώματος, απευθυνόμενοι σε εταιρείες όλων των δραστηριοτήτων μέσω της GREENiT Environmental που αποτελεί ιδρυτικό μέλος της κοινότητας. To πρόγραμμα εκτίμησης του ανθρακικού αποτυπώματος έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται στα μέλη των GREEN ANGELS ως ειδικό προνόμιο για τη συμμετοχή τους στην κοινότητα.

Τι είναι όμως το Aνθρακικό Aποτύπωμα
Ένας γενικός ορισμός είναι ότι το ανθρακικό αποτύπωμα αφορά μία ποσότητα εκπομπών αερίων, που έχουν στο μόριο τους άτομα άνθρακα, σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και συνδέονται με τις ανθρώπινες παραγωγικές και καταναλωτικές δραστηριότητες.
Ο όρος ανθρακικό αποτύπωμα προέρχεται από την έννοια του οικολογικού αποτυπώματος, αλλά έχει εξελιχθεί σε έναν ξεχωριστό όρο. Γενικά ένα αποτύπωμα άνθρακα EssayswebBased επικεντρώνεται σε διαδικασίες και πράξεις που σχετίζονται με τις εκπομπές του CO2 (και άλλων αερίων του θερμοκηπίου).

Το ανθρακικό αποτύπωμα εκφράζεται σε γραμμάρια, κιλά ή τόνους και υπολογίζεται ανά χρονική περίοδο η οποία συνήθως είναι ένας χρόνος. Χρησιμοποιώντας τις πιο αξιόπιστες και έγκυρες μεθοδολογίες και τα πλέον αξιόπιστα εργαλεία, η επιστημονική ομάδα της κοινότητας των GREEN ANGELS υπολογίζει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από κάθε στάδιο λειτουργίας και προτείνει ένα αξιόπιστο σχέδιο μείωσης και αντιστάθμισης.

Πακέτο υπηρεσιών που παρέχεται
Η κοινότητα των GREEN ANGELS, μέσω της GREENiT Environmental, παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία σε όλες τις εταιρείες που θέλουν να καινοτομήσουν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην εγχώρια αγορά και στις αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα να μειώσουν ή να αντισταθμίσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα και να προωθήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους μέσω της εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου ISO 14064.

Πιο συγκεκριμένα, το πακέτο υπηρεσιών που παρέχεται περιλαμβάνει τα παρακάτω:
· Υπολογισμό & εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας σας.
· Σύνταξη και παράδοση αναλυτικής έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος. Η έκθεση περιλαμβάνει τις επιμέρους και τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από όλα τα στάδια λειτουργίας της εταιρείας σας, όπως επίσης και σχέδιο μείωσης και αντιστάθμισης του ανθρακικού αποτυπώματος.
· Πιστοποίηση της έκθεσης και της μεθοδολογίας εκτίμησης του ανθρακικού αποτυπώματος σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14064.

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται από την εταιρεία Eurocert Ευρωπαϊκή Εταιρία Έλεγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε. που αποτελεί Ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων και αποκλειστικό συνεργάτη της κοινότητας.

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ