ΜΕΛΗ

DAIKIN HELLAS

Επωνυμία εταιρείας: Daikin Hellas
Έδρα γραφείων: Αγίου Κωνσταντίνου 50, 151 24, Μαρούσι, Αττική
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 210 8761300
Εταιρική ιστοσελίδα: https:// http://www.daikin.gr/
Κλάδος δραστηριότητας: Εξοπλισμός θέρμανσης & ψύξης 


Εταιρικό προφίλ

Η Daikin Europe N.V. είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής και προμηθευτής εξοπλισμού θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων αντλιών θερμότητας και εξοπλισμού επαγγελματικής ψύξης.

Οι βασικές αξίες του Ομίλου Daikin είναι:

  • Απόλυτη αξιοπιστία – η δέσμευση για την οικοδόμηση σχέσεων που βασίζονται στην εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια με πελάτες, συναδέλφους, συνεταίρους και συνεργαζόμενες κοινότητες.
  • Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών – η δέσμευση για οικοδόμηση της εταιρείας μέσω της ενθάρρυνσης και επιβράβευσης της πρωτοβουλίας και της αριστείας όλων των εργαζομένων.
  • Αρμονικές διαπροσωπικές σχέσεις – η δέσμευση για έναν εργασιακό χώρο στον οποίο όλοι συνεργάζονται με αφοσίωση για την επίτευξη των στόχων και των προκλήσεων της Daikin.

Ως μέρος του παγκόσμιου ομίλου Daikin, η Daikin δεσμεύεται να υποστηρίξει τις βασικές της αξίες που αφορούν την απόλυτη αξιοπιστία, την επιχειρηματική διαχείριση και τις προσωπικές σχέσεις ως μέρος των καθημερινών της πρακτικών. Στόχος της εταιρείας μας είναι να συμβάλουμε στην κοινωνία και να εκπληρώσουμε τις υψηλές προσδοκίες των φορέων, των πελατών, των μετόχων, των προμηθευτών και των κοινοτήτων μας.

Η ομαδική φιλοσοφία μας είναι μια νοοτροπία που χαρακτηρίζει κάθε μέλος του Ομίλου Daikin. Λόγω αυτής της φιλοσοφίας, οι υπάλληλοί μας νοιώθουν υπερήφανοι για τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται και οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης με συναδέλφους, πελάτες, προμηθευτές και μετόχους σε όλο τον κόσμο.


Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Εκθέσεις περιβαλλοντικής πολιτικής

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ