ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μαζί, κάνουμε την Ελλάδα περήφανη

Υιοθετώντας τον Πράσινο Μηχανισμό, για κάθε έναν από τους παρακάτω τομείς δύναται να παρέχονται διαγνωστικές μελέτες, μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, όπως επίσης και καθεαυτό υλοποίηση έργων που βελτιστοποιούν και κάνουν πιο ‘’πράσινες’’ της επιχειρηματικές διαδικασίες, επιτυγχάνοντας παράλληλα στρατηγική μείωση κόστους στις επιχειρήσεις.

 
Eπιλέξτε τους τομείς που σας ενδιαφέρουν :* Υποχρεωτικά

 Η κοινή μας προσπάθεια επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα:

Στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες

Στη συστηματική και αποτελεσματική μέτρηση και παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα της επιχείρησής μας.

Στην καταγραφή των επιδόσεων μας με τους κατάλληλους δείκτες και τη συνεργασία μας με επιχειρηματικούς, κοινωνικούς & επιστημονικούς φορείς.

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ