ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ''Ελληνικός Χρυσός'' για το έτος 2015

Για τρίτη συνεχόμενη φορά, η «Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης» της ''Ελληνικός Χρυσός'' δίνει την δυνατότητα με συνέπεια και διαφάνεια να παρουσιαστούν όλες οι παράμετροι της δραστηριότητάς της.

Για την τρίτη συνεχόμενη φορά, η «Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης» της Ελληνικός Χρυσός δίνει την δυνατότητα με συνέπεια και διαφάνεια να παρουσιαστούν όλες οι παράμετροι της δραστηριότητάς της.

Αναλυτικά η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2015, δίνει την ευκαιρία να γινει γνωστή η στρατηγική της εταιρείας όσον αφορά την υπευθυνότητα και τα αναλυτικά στοιχεία σε σχέση με τους τρεις βασικούς πυλώνες που την καθορίζουν: α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας και γ) το έμπρακτο ενδιαφέρον για τους εργαζομένους μας.

Σε αυτή την έκθεση, μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με:

-τα βασικότερα θέματα βιωσιμότητας, όπως αυτά αναδείχθηκαν μετά από μια πολύπλοκη διαδικασία ουσιαστικής διαβούλευσης
-την αδειοδότηση και την οικονομική επίδοση της εταιρείας
-την απασχόληση και τις πολιτικές που την διέπουν
-την Υγιεινή και Ασφάλεια και τα υψηλά πρότυπα που την προσδιορίζουν
-την κοινωνική άδεια λειτουργίας
και την πολιτική σε σχέση με το περιβάλλον

Στόχος της εταιρείας είναι να δοθεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την καλύτερη δυνατή κατανόηση του έργου και της στρατηγικής της Ελληνικός Χρυσός σε σχέση με την κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζόμενους της.

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε  την «Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης» της Ελληνικός Χρυσός για το 2015.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης – ”Ελληνικός Χρυσός”

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ