ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

ΙCAP - Έρευνα και Μελέτη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Δειγματοληπτική έρευνα για την ΕΚΕ από την ICAP

Δειγματοληπτική έρευνα για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη διεξήγαγε για 6η συνεχόμενη χρονιά η Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP. Στόχοι της έρευνας ήταν η μελέτη και αξιολόγηση του βαθμού εφαρμογής των δράσεων ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις, η σκιαγράφηση των οφελών που επιφέρουν οι πρακτικές ΕΚΕ στις εταιρείες, η παρουσίαση των μηχανισμών επικοινωνίας και προβολής που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τις εφαρμοζόμενες δράσεις ΕΚΕ καθώς και η διερεύνηση των ανασταλτικών παραγόντων που δρουν αποτρεπτικά στην περαιτέρω υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ στην ελληνική επικράτεια.

Δείτε παρακάτω την Έρευνα και Μελέτη της ΙCAP (2017)

Έρευνα και Μελέτη

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ