ΜΕΛΗ

EUROCERT

Επωνυμία εταιρείας: EUROCERT Ευρωπαϊκή Εταιρία Ελέγχων Και Πιστοποιήσεων Α.Ε. 
Έδρα γραφείων: Χλόης 89 & Λυκοβρύσεως, Μεταμόρφωση, 144 52, Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: (+30) 210 6252495
Email: info@eurocert.gr
Εταιρική ιστοσελίδα: http://www.eurocert.gr
Κλάδος δραστηριότητας: Κλάδος Επιθεωρήσεων & Πιστοποιήσεων


Εταιρικό προφίλ

Η EUROCERT Ευρωπαϊκή Εταιρία Ελέγχων Και Πιστοποιήσεων Α.Ε. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με μορφή Ανώνυμης Εταιρείας που δραστηριοποιείται σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο. Είναι ένας ανεξάρτητος Φορέας Επιθεωρήσεων και Πιστοποιήσεων (Independent Third Party) Ελληνικών συμφερόντων κατά 100%, που ιδρύθηκε από Έλληνες Επιστήμονες με πολύχρονη εμπειρία στους Ελέγχους και στις Επιθεωρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η EUROCERT Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης, στον τομέα της Πιστοποίησης Προϊόντων που απαιτούν σήμανση CE, στην διενέργεια υποχρεωτικών από την Νομοθεσία περιοδικών ελέγχων σε βιομηχανικά είδη. Παράλληλα έχει σημαντική παρουσία σε ελέγχους στον χώρο της Ναυτιλίας, στον τομέα της Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου. Διαθέτοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιοτικής στάθμης και υψίστης ωφελείας.

Η EUROCERT είναι ο πρώτος φορέας πιστοποίησης στην Ελλάδα που έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) για επιθεωρήσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008), Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001:2004 KAI EMAS), Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005), Υγιεινής και Ασφάλειας (OHSAS 18001, ΕΛΟΤ 1801), Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1 & 2.2 και AGRO 3), ΕΛΟΤ 1429 Διαχειριστικής Επάρκειας, Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GLOBALGAP V4) και από το UKAS για την εφαρμογή των Πρωτοκόλλων IFS στην Ελλάδα και ως φορέας Επαλήθευσης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου. Παράλληλα έχει διαπιστευτεί από τον SAI των Η.Π.Α., για το πρότυπο SA8000 (Social Accountability). Είναι κοινοποιημένος οργανισμός με αριθμό αναγνώρισης CE 1128 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις οδηγίες των ανελκυστήρων, του εξοπλισμού υπό πίεση, των μηχανών, των απλών δοχείων πίεσης που αφορούν την σήμανση CE.


Βραβεύσεις – Διακρίσεις

  • Στην παγκόσμια ελίτ των διεθνών φορέων πιστοποίησης για την ασφάλεια τροφίμων η EUROCERT.

Στρατηγική & Πολιτική

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ