ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

Πιστοποίηση της ΔΕΗ από την EUROCERT

Πιστοποίηση της ΔΕΗ από την Eurocert με βάση το ISO 22301:2012

Η EUROCERT ολοκλήρωσε την πιστοποίηση της ΔΕΗ Α.Ε./ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ σύμφωνα με το πρότυπο Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012 για το πεδίο πιστοποίησης: «Λειτουργία Λιγνιτικού Κέντρου».

Τι είναι το ISO 22301:2012

Το ISO 22301:2012 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΔΕΣ). Δίνεται έμφαση στην οργανωτική ικανότητα επανάκαμψης, δηλαδή την ικανότητα του οργανισμού να προλαμβάνει δυσλειτουργίες και να προστατεύεται από τις συνέπειες πιθανών εξαιρετικών γεγονότων, όπως η πυρκαγιά, ο σεισμός, μία αποτυχία του πληροφορικού του συστήματος, ή ακόμη και μια απεργία και να συνεχίσει, μετά από ένα τέτοιο περιστατικό, να παρέχει τα προϊόντα του ή τις υπηρεσίες του στη βάση προκαθορισμένου επιπέδου.

Ποιους αφορά

Αυτό το πρότυπο μπορεί να εφαρμόσει κάθε οργανισμός, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την δραστηριότητά του, ο οποίος επιθυμεί να αποδεικνύει στους πελάτες, στους συνεργάτες, στους προμηθευτές ή στους μετόχους, την αποτελεσματικότητα του στη διαχείριση της επιχειρησιακής του συνέχειας. Όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί, τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, πάροχοι ενέργειας, γνωστές εταιρείες πληροφορικής, αναζητούν σήμερα βελτίωση στην οργανωτική τους ικανότητα επανάκαμψης, με την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων επιχειρησιακής συνέχειας, και ως εκ τούτου απαιτούν το ίδιο από τους προμηθευτές τους. Επιπλέον, τα κριτήρια αυτά όλο και ποιο συχνά εισάγονται σε δημόσιους ή ιδιωτικά διαγωνισμούς.

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ