ΜΕΛΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Επωνυμία εταιρείας: Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ
Έδρα γραφείων: Λεωφόρος Κηφισίας 274, Χαλάνδρι, 152 32
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6829601
Email: info@europisti.gr
Εταιρική ιστοσελίδα: www.europaikipisti.gr/gr/Home
Κλάδος Δραστηριότητας: Ασφαλιστικός Κλάδος


Εταιρικό προφίλ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. είναι μια πλήρης ασφαλιστική εταιρία που δραστηριοποιείται σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Έχει δημιουργήσει ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα, ενώ παράλληλα επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες. Η Εταιρία, με στοιχεία Δεκεμβρίου 2017, διατηρεί ένα Δίκτυο Πωλήσεων με περισσότερους από 5.400 συνεργάτες, οι οποίοι εξυπηρετούν πάνω από 610.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια.

H βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Α.Ε.Γ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ και αναδεικνύεται μέσω της κοινωνικά υπεύθυνης δράσης της. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ συντάσσει κάθε χρόνο απολογισμό βιωσιμότητας έχοντας ως στόχο την ενημέρωση για την πολιτική, τα προγράμματα και τους μελλοντικούς στόχους της εταιρείας, με άξονα την ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Για να δείτε το εταιρικό προφίλ σε μορφή pdf, πατήστε την επιλογή «Εταιρικό Προφίλ».


Βραβεύσεις – Διακρίσεις

Πιστοποιήσεις

Απολογισμοί βιωσιμότητας

Οι απολογισμοί βιωσιμότητας στηρίζονται στο διεθνές πρότυπο GRI G4 και στις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 26000.

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ