ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

ΕΥΔΑΠ- Πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού με τη συμβολή της κοινότητας GREEN ANGELS

Σε πλήρη εξέλιξη το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Χαρτιού

Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από την παραγωγή απορριμμάτων και η παροχή πρόσβασης σε υπηρεσίες ανακύκλωσης προς τους εργαζομένους της, αποτελούν υποχρέωση κάθε σύγχρονης εταιρείας. Η οργανωμένη παρακολούθηση της επίδοσης της ΕΥΔΑΠ  στην ανακύκλωση και η συστηματική ενημέρωση -εκπαίδευση προς τους εργαζόμενους της και προς την κοινωνία θα συμβάλουν ανάμεσα στα άλλα και στη διαρκή βελτίωση των σχετικών δεικτών της ετήσιας έκθεσης βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔΑΠ εντατικοποιεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού σε συνεργασία με την κοινότητα  GREEN ANGELS. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι  το διάστημα   Ιουλίου – Αυγούστου  έχουν συλλεγεί 1.495 κιλά χαρτιού και προχωράει δυναμικά με ενημέρωση για ακόμα μεγαλύτερους στόχους.

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ