Υποστηριξη

KΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το περιβάλλον στην ατζέντα της Ευρώπης

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί μια επείγουσα πρόκληση που απαιτεί θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο που ζούμε και δραστηριοποιούμαστε. Η πρόκληση αυτή μπορεί να  αντιμετωπιστεί μόνο εάν όλοι μας, και στο μέτρο της ευθύνης που μας αναλογεί, δράσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κλιματική και ενεργειακή πολιτική, με στόχο την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της και την μετατροπή της σε μια ιδιαίτερα αποδοτική, από ενεργειακή άποψη, οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

 

Οι απαιτήσεις που θέτει η Ε.Ε. είναι γνωστές ως στόχοι 20-20-20 και αφορούν:

  • Μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
  • 20% της κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές
  • Μείωση κατά 20% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα.
 

 

‘’Ενσωματώνουμε το 20-20-20 στην καρδιά  των επιχειρήσεων’’

 ‘’Μέσα από τους GREEN ANGELS o επιχειρηματικός κόσμος πρωτοστατεί και αναλαμβάνει συντονισμένη δράση για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας’’

 Οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από μέγεθος ή κλάδο δραστηριότητας, μπορούμε να πρωτοστατήσουμε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, χωρίς να θυσιάζουμε την κερδοφορία ή την ανταγωνιστικότητά μας και χωρίς να κάνουμε συμβιβασμούς στην ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

H πρωτοβουλία των GREEN ANGELS αποσκοπεί στο να κινητοποιήσει δυναμικά την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα προς την στροφή σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας και ανάπτυξης, με άξονα το περιβάλλον.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ