GREEN ANGEL

ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Εφαρμόζουμε και διαδίδουμε το υπεύθυνο επιχειρείν

ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ: ΔΥΟ ΑΙΩΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Η Λεόντειος είναι ένα από τα παλαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Ιδρύθηκε το 1838, λίγο μετά από τη δημιουργία του νεότερου ελληνικού κράτους. Στη Λεόντειο Πατησίων φοιτούν περίπου 1500 μαθητές. Είναι εκπαιδευτήριο μη κερδοσκοπικού προσανατολισμού και λειτουργεί σύμφωνα με το επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον, ανήκει σε ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο, που ακολουθεί τη Μαριανή Παιδαγωγική και διατηρεί σχολεία, καθώς και πανεπιστήμια σε 80 χώρες του κόσμου.

Όραμά του σχολείου μας είναι η παροχή ολοκληρωμένης παιδείας, θεμελιωμένης στις ανθρωπιστικές αξίες και στις αρχές της ελληνικής παράδοσης. Θεωρούμε καθήκον την παροχή ηθικών, πνευματικών και γνωστικών εφοδίων στους μαθητές, επιδεικνύοντας παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη γλωσσομάθεια. Καλλιεργούμε πνεύμα προσφοράς, αλληλεγγύης, ευγενούς άμιλλας. Εκσυγχρονιζόμαστε διαρκώς, εκπονώντας στρατηγικό σχεδιασμό από κοινού με τα άλλα μαριανά εκπαιδευτήρια, τον οποίο προσαρμόζει στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Παράλληλα, έχουμε αποκτήσει πιστοποίηση ISO από καταξιωμένο διεθνή φορέα (πρότυπο ISO 9001:2008).

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του σχολείου εξασφαλίζεται από ένα ευρύ δίκτυο θεσμών και δραστηριοτήτων, όπως:· Φιλόπτωχος μαθητής (δραστηριότητες ευαισθητοποίησης των μαθητών στην αλληλεγγύη)

  • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Απογευματινών Δραστηριοτήτων για όλες τις βαθμίδες
  • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  • Καλοκαιρινές Δραστηριότητες
  • Μαθητικές ανταλλαγές με επιλεγμένα σχολεία του εξωτερικού
  • Ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. Erasmus+, Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών, Επιχειρηματικότητα των Νέων, Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κλπ)
  • Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου (θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις κλπ.)
  • Έκδοση της βραβευμένης μαθητικής εφημερίδας «Ο Παλμός της Λεοντείου».

Η Λεόντειος Πατησίων είναι ένα σχολείο με μεγάλη ιστορική πορεία, που μένει όμως πάντοτε καινοτόμο, ανοιχτό στην κοινωνία.

Η Λεόντειος Πατησίων αναλαμβάνει ποικίλες δράσεις ευαισθητοποίησης σχετικά με το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του. Εδώ και δώδεκα χρόνια, οι μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου υλοποιούν προγράμματα Ανακύκλωσης, τα οποία στοχεύουν στην ενεργοποίησή τους και στην καλλιέργεια του αισθήματος ευθύνης προς τον πλανήτη και τους συνανθρώπους μας. Παράλληλα, το Δημοτικό μας έχει ενταχθεί στο Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Οικολογικά Σχολεία», το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ωθεί τους μαθητές να αποκτήσουν συνείδηση φιλική προς το περιβάλλον.

Επιπλέον, αποτελεί θεσμό η συμμετοχή των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου στο πρόγραμμα «Ecomobility» για την οικολογική μετακίνηση στην πόλη μας, το οποίο προκηρύσσεται κάθε χρόνο. Οι δημιουργικές και ολοκληρωμένες παρουσιάσεις των παιδιών της Λεοντείου έχουν αποσπάσει αρκετές φορές διακρίσεις και επαίνους σε αυτόν τον διαγωνισμό, που διεξάγεται σε πανελλήνιο επίπεδο.

Τέλος, οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που το επιθυμούν λαμβάνουν μέρος σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ομάδων Πολιτισμού του σχολείου μας. Οι ομάδες αυτές λειτουργούν σε εβδομαδιαία βάση, μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος και παρέχουν τη δυνατότητα ολοκληρωμένης θεώρησης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν, να προβληματιστούν, να αναζητήσουν πληροφορίες και να πραγματοποιήσουν επιτόπια έρευνα για τα θέματα που μελετούν κάθε φορά. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά ευαισθητοποιούνται σε θέματα που αφορούν το φυσικό και δομημένο περιβάλλον της πατρίδας μας, γνωρίζοντας παράλληλα τον πολιτισμό που ανέπτυξαν οι άνθρωποι σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Μάλιστα, οι Περιβαλλοντικές Ομάδες μας αποτελούν μια παιδαγωγική καινοτομία που έχει βραβευτεί σε διεθνές επίπεδο, ανάμεσα στα σχολεία της Διοικητικής Ενότητας, όπου ανήκει η Λεόντειος Πατησίων, από κοινού με τα αντίστοιχα σχολεία της Γαλλίας, της Καταλονίας και της Ουγγαρίας.

 

 

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ