ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Oι GREEN ANGELS στη Διεθνή Ημερίδα της ΕΕΔΣΑ

Οι GREEN ANGELS στην Ημερίδα για την Κυκλική Οικονομία

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Διεθνούς Ημερίδας της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) με θέμα «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες», που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (International Solid Waste Association, ISWA) και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στην ημερίδα παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ την παρακολούθησαν 200 και πλέον συμμετέχοντες από τον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων πανεπιστημιακοί, ειδικοί επιστήμονες και μελετητές, επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων, καθώς και εκπρόσωποι φορέων που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων στον εν λόγω τομέα.

11301444_849023021854901_678442717_n

Με στόχο την ανάδειξη της κυκλικής οικονομίας ως ένα αναπτυξιακό εργαλείο για την Ελλάδα και τις Μεσογειακές χώρες,  η Ημερίδα -που έθεσε για πρώτη φορά σε δημόσια συζήτηση στη χώρα το θέμα της κυκλικής οικονομίας παράλληλα με τη δημόσια διαβούλευση που διενεργεί η ΕΕ- κάλυψε ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, μεταξύ των οποίων το μέλλον της διαχείρισης αποβλήτων, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ο ρόλος της οικοαποδοτικότητας στην πορεία προς την κυκλική οικονομία, η ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και διαδικασιών λήψης αποφάσεων στην κυκλική οικονομία, η ανακύκλωση και η διαχείριση αστικών απορριμμάτων και βιομηχανικών υπολειμμάτων, οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση απορριμμάτων, η παραγωγή δευτερογενών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, καθώς και η συμβολή του τσιμέντου στην κυκλική οικονομία μέσα από βιομηχανικές συνέργειες που στοχεύουν στην αειφορία. Και για όλα τα ανωτέρω, πέραν της ευρύτερης σημασίας τους, καταδείχτηκε η μεγάλη σπουδαιότητα που έχουν, συνδεόμενα με τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της Ευρώπης, αλλά ακόμα ειδικότερα με αυτά της Ελλάδας και των Μεσογειακών χωρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, αλλά και η τοποθέτηση του εκπροσώπου της κοινωνίας των πολιτών για τη συνεχιζόμενη σε πολλά σημεία της χώρας ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων, τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την ανάγκη ενός κεντρικού σχεδιασμού και ελέγχων των αρμόδιων αρχών.

Οι GREEN ANGELS ήταν εκεί, υποστηρίζοντας τις εργασίες της Ημερίδας και διαδίδοντας το μήνυμα του πράσινου επιχειρείν και του μεγάλου Εθνικού μας Εγχειρήματος για τη συντονισμένη βελτίωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος της Ελλάδας.

 

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ