ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Βελτιώνουμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα αναπτύσσουμε τον Πρότυπο Πράσινο Μηχανισμό.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε  Ομάδα Περιβαλλοντικής Υποστήριξης αποτελούμενη από καταξιωμένους και επιτυχημένους επαγγελματίες και επιστήμονες.

 • Επιστήμονες
 • Ερευνητές
 • Μελετητές
 • Σύμβουλοι επιχειρήσεων
 • Οικονομολόγοι
  Με εξειδίκευση:

 • Αειφόρος Σχεδιασμός
 • Περιβαλλοντική Πολιτική
 • Πράσινη Οικονομία
 • Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με εξειδικευμένες ομάδες εργασίας υλοποιούμε στην πράξη ενέργειες περιβαλλοντικής πολιτικής, με εστίαση σε θέματα στρατηγικής, διαδικασιών, βελτίωσης κόστους και κανονιστικής συμμόρφωσης σχετιζόμενων με την περιβαλλοντική πολιτική.

Για κάθε μία επιχείρηση, με βάση την επιχειρηματική της δραστηριότητα, προτείνονται μέτρα και δίνονται κατευθύνσεις από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων, περιβαντολλόγων, οικονομολόγων και μηχανικών για τη διαρκή και μετρήσιμη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.

Για τον σκοπό αυτό, Ερευνητική Ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αναπτύσσει μια πρότυπη μεθοδολογία που αποτυπώνει και υπολογίζει την περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων, αξιολογώντας ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες.

 

 

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ