ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

Prime Marine Inc. - Σχέδια Παρακολούθησης Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου από τα Πλοία

Σπουδαία περιβαλλοντική πρωτοβουλία από την Prime Marine

Όλο το προηγούμενο διάστημα το τμήμα Περιβάλλοντος της Prime Marine δούλεψε εντατικά για να ολοκληρώσει τα σχέδια παρακολούθησης των εκπομπών αεριών θερμοκηπίου από τα πλοία της εταιρείας, έτσι ώστα αυτά να υποβληθούν προς έγκριση στον αρμόδιο Οργανισμό πιστοποίησης (American Bureau of Shipping) πριν την 31.08.2017 όπως απαιτεί ο κανονισμός 2015/757 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 η Prime Marine Inc. κατόρθωσε να γίνει η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που λαμβάνει από το American Bureau of Shipping (ABS) έγκριση του σχεδίου παρακολούθησης για συμμόρφωση με τον κανονισμό 2015/757 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την παρακολούθηση, την υποβολή και την επαλήθευση (MRV) εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις θαλάσσιες μεταφορές. Το σχέδιο παρακολούθησης αφορά το πλοίο της εταιρείας M/T “Emerald Shiner”.

Η φήμη και η ποιοτική εξυπηρέτηση ήταν δύο σημαντικοί παράγοντες για την επιλογή ενός διαπιστευμένου οργανισμού για την εκτέλεση thewritingessay.com των αξιολογήσεων του προγράμματος παρακολούθησης MRV της ΕΕ και των εργασιών επαλήθευσης“, ‘οπως εξηγεί ο τεχνικός διευθυντής της Prime Tanker Management, Φραντζέσκος Δ. Κοντός. “Επιλέγοντας το ABS για αυτό το έργο, μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε την παγκόσμια υποστήριξη και την εμπειρία του για να πετύχουμε τη συμμόρφωση του στόλου μας με τον ευρωπαϊκό κανονισμό σχετικά με το MRV, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουμε στη μείωση των επιχειρησιακών επιπτώσεων με τη συμμόρφωση των πλοίων στον Κανονισμό“.

Η Ανακοίνωση του American Bureau of Shipping παρουσιάζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ