ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

Εκτίμηση Ανθρακικού Αποτυπώματος στην Prime Marine

Πιστοποίηση Ανθρακικού Αποτυπώματος για την Prime Marine

Από το Σεπτέμβριο του 2015, η Prime Marine αποτελεί μέλος της κοινότητας των GREEN ANGELS, μίας ελληνικής κοινότητας Περιβαλλοντικά Υπεύθυνων Επιχειρήσεων, που ιδρύθηκε από την ICAP και την GREENiT Environmental. Την Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017, η Prime Marine έγινε το πρώτο μέλος της κοινότητας που πιστοποιήθηκε για την έκθεση ανθρακικού αποτυπώματός της καθώς και για το αντίστοιχο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφάρμοσε, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14064-1:2012.

Το διεθνές πρότυπο ISO 14064-1:2012 παρέχει στις επιχειρήσεις ένα σύνολο εργαλείων για τον υπολογισμό, την παρακολούθηση, την έκθεση και την πιστοποίηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Ειδικότερα, το πρότυπο καθορίζει τις αρχές και τις προδιαγραφές που απαιτούνται σε επίπεδο οργανισμών, για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση, την έκθεση και την πιστοποίηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Στην έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος, η Prime Marine υπολόγισε τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου από ένα μεγάλο εύρος πηγών και δραστηριοτήτων, που παρουσιάζονται επιγραμματικά παρακάτω:

· Συνολικές εκπομπές από τη λειτουργία του κλιματιστικού εξοπλισμού
· Συνολικές εκπομπές από την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος
· Συνολικές εκπομπές από την πραγματοποίηση επαγγελματικών αεροπορικών ταξιδιών
· Συνολικές εκπομπές από τις μετακινήσεις του προσωπικού από/προς τους γραφειακούς χώρους της εταιρείας
· Συνολικές εκπομπές από τη διαχείριση των αποβλήτων της εταιρείας

Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι η έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος της Prime Marine καθώς και το αντίστοιχο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συντάχθηκαν και οργανώθηκαν από το Τμήμα Περιβάλλοντος της GREENiT Environmental, ιδρυτικό μέλος της κοινότητας των GREEN ANGELS. Τόσο η παραπάνω έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος όσο και το αντίστοιχο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιήθηκαν από τη EUROCERT – Εταιρία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων.

Δείτε το σχετικό πιστοποιητικό:  Πιστοποιητικό ISO 14064-1:2012

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ