ΝΕΑ ΜΕΛΩΝ

Συνεχής βελτίωση του ενεργειακού χαρακτήρα της PRIME TANKER / GAS MANAGEMENT

Η PRIME TANKER / GAS MANAGEMENT στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης του ενεργειακού της χαρακτήρα!

Η Prime Tanker / Gas Management Inc. έχοντας υψηλό αίσθημα περιβαλλοντικής ευθύνης και αναγνωρίζοντας τη περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκύπτει από τον κύκλο των εργασιών της, στοχεύει στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακης επίδοσης των εγκαταστάσεων & των πλοίων της, από πλευράς σχεδίασης αλλά και λειτουργίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Φεβρουάριο του 2017, ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαπίστευσης των εταιρειών από τη Lloyd’s Register Group Ltd. κατά το ενεργειακό πρότυπο ISO 50001:2011. Το ISO 50001 αποτελεί το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο διαχείρισης ενέργειας και είναι αποτέλεσμα πληθώρας εθνικών και τοπικών προτύπων, όπως το EN 16001. Αναμένεται πως το ISO 50001 θα αντικαταστήσει μελλοντικά το EN16001.

Στα κύρια οφέλη της εφαρμογής του συγκεκριμένου ενεργειακού προτύπου, συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων:
• η προώθηση μεθόδων βέλτιστης χρήσης ενεργοβόρου εξοπλισμού,
• ο περιορισμός κινδύνων που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια (energy security), μέσω βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης,
• η παροχή πλαισίου για τη θέσπιση προδιαγραφών ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα,
• η καθιέρωση ορθών πρακτικών διαχείρισης και μέτρησης της ενέργειας,
• η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του ενεργειακού της χαρακτήρα, η Prime πειραματίζεται με καινοτόμα προστατευτικά υφαλοχρώματα. Είναι η πρώτη ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία που κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης 5-ετούς επισκευής ενός πλοίου τύπου Τanker, το Φεβρουάριο του 2017, εφαρμόζει το νέο υφαλόχρωμα της Chugoku Marine Paints Ltd., Seaflo Neo CF Premium. Το συγκεκριμένο υφαλόχρωμα, περιέχει την ουσία «Selectope®» που αναπτύχθηκε από το ερευνητικό κέντρο I-Tech ΑΒ που εδράζει στη Σουηδία, και βασίζεται στην αναισθητική και αναλγητική δράση της φαρμακευτικής ουσίας μεδετομιδίνη. Η ουσία αυτή εμποδίζει την εγκατάσταση θαλάσσιων οργανισμών (πεταλίδες, όστρακα κ.α) στα ύφαλα του σκάφους και τη σταδιακή ρύπανσή του. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο πλοίο εγκαταστάθηκε και συσκευή εξοικονόμησης ενέργειας (hydrodynamic Energy Saving Device – ESD) Becker Mewis Duct® μπροστά από την προπέλα. Πλέον, η Prime έχει εγκατεστημένες 14 συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας σε ισάριθμο αριθμό πλοίων με μελλοντικό στόχο την εφαρμογή του στον υπόλοιπο στόλο.

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ