ΠΡΟΝΟΜΙΑ

ΠΡΟΝΟΜΙΑ GREEN ANGELS

Δείτε τα προνόμια που λαμβάνουν τα μέλη της Κοινότητας!

Εκτίμηση Περιβαλλοντικής Επίδοσης

Οι GREEN ANGELS με τη συνεργασία και επιστημονική υποστήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανέπτυξαν μία μεθοδολογία εκτίμησης της περιβαλλοντικής επίδοσης (HAPI-E) γραφειακών εγκαταστάσεων που απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη της κοινότητας. Η μεθοδολογία στηρίζεται σε ένα εκτενές και πλήρες ερωτηματολόγιο που καλύπτει πέντε μεγάλους άξονες και πυλώνες της λειτουργίας μίας επιχείρησης.

Σύνταξη & Παράδοση Πράσινης Βίβλου

Τα αποτελέσματα της εκτίμησης της περιβαλλοντικής επίδοσης παρουσιάζονται αναλυτικά στην αντίστοιχη Πράσινη Βίβλο που συντάσσει ειδική επιστημονική ομάδα, με χρήση αναλυτικών πινάκων και διαγραμμάτων, προτείνοντας παράλληλα τις βέλτιστες δράσεις και πρακτικές. Στο τέλος προκύπτει ένας τελικός βαθμός περιβαλλοντικής επίδοσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν benchmark από το κάθε μέλος της Κοινότητας.

Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος

Μέσω του ανθρακικού αποτυπώματος, υπολογίζονται οι ισοδύναμες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από κάθε στάδιο λειτουργίας των γραφειακών χώρων της εταιρείας μέλους.  Χρησιμοποιώντας την πιο αναγνωρισμένη μεθοδολογία του Greenhouse Gas Protocol (GHGP) και τα πλέον αξιόπιστα υπολογιστικά εργαλεία, η επιστημονική ομάδα της κοινότητας των GREEN ANGELS υπολογίζει τις ισοδύναμες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από κάθε στάδιο λειτουργίας και προτείνει ένα αξιόπιστο σχέδιο μείωσης και αντιστάθμισης.

 

Πιστοποίηση κατά ISO 14064

Τα αποτελέσματα, η έκθεση, καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος πιστοποιούνται από συνεργαζόμενο ανεξάρτητο διαπιστευμένο οργανισμό της Κοινότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14064. Στο τέλος της διαδικασίας κάθε μέλος παραλαμβάνει την έκθεση του ανθρακικού αποτυπώματος με τα αναλυτικά αποτελέσματα και το προτεινόμενο σχέδιο μείωσης και αντιστάθμισης των εκπομπών του, όπως επίσης και το πιστοποιητικό του ISO 14064.

 

 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης

Παρέχεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης για το χαρτί, το πλαστικό και το αλουμίνιο προς όλα τα μέλη της κοινότητας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης για κάθε ρεύμα αποβλήτου, τη συχνή συλλογή και αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών από τους γραφειακούς χώρους του μέλους, καθώς επίσης και την αποστολή μηνιαίου πιστοποιητικού (monthly report) με την αναγραφή όλων των ποσοτήτων ανά είδος ανακυκλώσιμου.

Big Annual Event & Πράσινες Δράσεις

Η κοινότητα διοργανώνει κάθε χρόνο μία ετήσια πράσινη κοινή δράση για τα μέλη της με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη του φυσικού μας πλούτου. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δύο ετήσιες κοινές δράσεις μελών με τίτλους «GreenAthlon»  και «Αναδάσωση στον Εθνικό Δρυμό της Πάρνηθας». Παράλληλα, πραγματοποιούνται Πράσινες Αποστολές οι οποίες ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια του έτους.

Προβολή & Ανάδειξη Μέλους

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,  των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και κάθε ηλεκτρονικού & έντυπου μέσου που διαθέτει η Κοινότητα, προβάλλεται οργανωμένα το περιβαλλοντικό προφίλ και οι πρωτοβουλίες των GREEN ANGELS με νέα, εκθέσεις, εκδηλώσεις, δράσεις, συνεντεύξεις και πληροφορίες των εταιρειών μελών που συμμετέχουν στο Εθνικό Εγχείρημα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα χρήσης του επικοινωνιακού υλικού και σχετικών ενημερωτικών αρχείων που δημιουργούνται από την επιστημονική ομάδα ανάπτυξης του προγράμματος.

 

Σύμβουλος Περιβάλλοντος

Τα μέλη της κοινότητας των GREEN ANGELS έχουν πάντα πρόσβαση σε έγκυρη ενημέρωση και καθοδήγηση όταν το χρειαστούν. Καθημερινά προσφέρεται υποστήριξη μέσω ειδικής τηλεφωνικής γραμμής και μέσω συναντήσεων συμβουλευτικής καθοδήγησης. H γραμμή περιβαλλοντικής υποστήριξης στελεχώνεται από εξειδικευμένο προσωπικό, ειδικά καταρτισμένο στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και κάθε στιγμή μπορεί να παρέχει ενημέρωση στους GREEN ANGELS.

 

 

 

 

 

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ