ΜΕΛΗ

TMS CARDIFF GAS

Επωνυμία εταιρείας: TMS Cardiff Gas Ltd
Έδρα γραφείων: Λεωφόρος Κηφισίας 80, 15125, Μαρούσι, Αττική
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 8090100, 210 8090360
Εταιρική ιστοσελίδα: www.tms-cardiffgas.com
Κλάδος δραστηριότητας: Ναυτιλία


Εταιρικό προφίλ

Η εταιρεία TMS Cardiff Gas Ltd ιδρύθηκε το 2011, είναι μέλος του Ομίλου Cardiff Group και δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης του στόλου των πλοίων μεταφοράς LNG της Cardiff Group.

Οι υπηρεσίες και παροχές της εταιρείας ανήκουν στον ευρύτερο οικονομικό κλάδο της ναυτιλίας ο οποίος εξυπηρετεί το θαλάσσιο διεθνές εμπόριο αλλά και τον τομέα των ναυτιλιακών υπηρεσιών. Τα φορτία που μεταφέρονται αποτελούν χύδην υγρά φορτία και υγροποιημένα φορτία.

Κύριος στόχος της εταιρείας είναι η μεταφορά, διάθεση και παροχή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).


Στρατηγική & Πολιτική

Πιστοποιήσεις

  • Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.
  • Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001.

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ