ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Δημιουργούμε τη νέα γενιά επιχειρήσεων!

GREEN ANGELS,
Το Όραμά μας

 

Μέσα από τα μάτια μας το εγχείρημα των GREEN ANGELS αποσκοπεί στο να ενώσουμε τον επιχειρηματικό κόσμο για έναν κοινό περιβαλλοντικό στόχο.

Για το σκοπό αυτό συστρατευόμαστε επιχειρήσεις και φορείς σε ολόκληρη την Ελλάδα για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας μέσα από τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.

 green_vision_02

 

Ερχόμαστε να δημιουργήσουμε τη νέα εικόνα της Ελλάδας.

 

Οι GREEN ANGELS προσβλέπουμε στη διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του επιχειρηματικού κόσμου, μέσω της παροχής εξειδικευμένης μεθοδολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που αποτελεί επιστημονικό συνεργάτη του εγχειρήματος, αλλά και κατάλληλων εργαλείων και υπηρεσιών παρεχόμενων από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη, ανοίγουμε νέους ορίζοντες για το ελληνικό πράσινο επιχειρείν.  Αυτό επιτυγχάνεται με τη λήψη πράσινων στρατηγικών, τη διαχείριση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και με την παροχή ολοκληρωμένων περιβαλλοντικών προγραμμάτων και λύσεων.

Εφαρμόζουμε στην πράξη την κοινωνική ευθύνη

Οι πολίτες ολοένα και περισσότερο θέλουν επιχειρήσεις με κοινωνική υπευθυνότητα. Θέλουν επιχειρήσεις που σέβονται το περιβάλλον. Επιχειρήσεις που θέτουν την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης στο επίκεντρο της στρατηγικής τους, υιοθετώντας θετική στάση απέναντι στην περιβαλλοντική προστασία, τόσο με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παράγουν, όσο και με τις διαδικασίες που ακολουθούν.

Αυτό είναι το όραμά μας.  Αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να δημιουργήσουμε, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη.

Δε μένει από το να το κάνουμε πραγματικότητα!

 

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ