ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Βελτιώνοντας την Περιβαλλοντική Επίδοση των Δήμων

Τοπική Αυτοδιοίκηση με Ουδέτερο Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Οι GREEN ANGELS, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών τους, υλοποιούν διαμέσου της ερευνητικής Ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) την ανάπτυξη ενός πρότυπου λογισμικού που δύναται να εξυπηρετεί με αξιοπιστία και ευελιξία τις ανάγκες ενημέρωσης των Δήμων της χώρας μας, σχετικώς με όλους τους τομείς περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Πιο συγκεκριμένα, το σύγχρονο και φιλικό αυτό λογισμικό αποτυπώνει την περιβαλλοντική επίδοση των Δήμων, με στόχο την παροχή Στρατηγικής Βελτίωσης του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, υιοθετώντας σύγχρονες περιβαλλοντικές πολιτικές.

Επιπλέον η κοινότητα υλοποιεί ενέργειες περιβαλλοντικής πολιτικής, μέσω εξειδικευμένων ομάδων εργασίας, που εστιάζουν σε θέματα στρατηγικής, διαδικασιών, βελτίωσης κόστους και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Παράλληλα, δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ο Εθνικός Χάρτης Πράσινων Πρωτοβουλιών και Δράσεων, στοχεύοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών υπό την καθοδήγηση των συνεργαζόμενων Δήμων.

Βασικός στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι να φέρει πιο κοντά τους δήμους και τα στελέχη του με τις διαθέσιμες “πράσινες” πρακτικές, αλλά και να στείλει το μήνυμα για τη σημασία της οικολογικής συνείδησης, αλλά και πρακτικής που πρέπει να επιδεικνύουν οι δήμοι στη σημερινή εποχή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Ομάδα Περιβαλλοντικής Υποστήριξης των GREEN ANGELS τόσο μέσω της Πράσινης Τηλεφωνικής Γραμμής (210.7200150) όσο και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο info@greenangels.gr

 

 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ