ΜΕΛΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΖΗΡΙΔΗ

Επωνυμία εταιρείας: Εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη
Έδρα γραφείων: Χριστούπολη, Σπάτα 190 04
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 21 0668 5600
Email: info@ziridis.gr
Εταιρική ιστοσελίδα: http://www.ziridis.gr/el
Κλάδος δραστηριότητας: Εκπαίδευση


Εταιρικό προφίλ

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά σχολεία στην Ελλάδα με ξεχωριστή πορεία 85 χρόνων. Συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία, η Νέα Γενιά Ζηρίδη αναπτύσσει διαρκώς νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για να καλλιεργήσει στους μαθητές τις γνώσεις και δεξιότητες ζωής.


 

Γίνε ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ